Slovní druhy - učivo 3. třídy základní školy

 

Slovní druhy

 

V českém jazyce rozlišujeme 10 slovních druhů.

1. Podstatná jména
označují názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů, vztahů a pocitů.
Můžeme si to ukázat - ten, ta, to (ten sešit, ta žena, to kuře).

2. Přídavná jména
vyjadřují vlastnosti podstatných jmen (rozbitý, tátův, červený) a vztahy (otcův, kocourova).
Ptáme se na ně Jaký?, Který?, Čí?

3. Zájmena
zastupují podstatná nebo přídavná jména, či je blíže určují (ukazují, přivlastňují).
Poznáme je tak, že za zájmeno můžeme dosadit slovo, které zastupuje (jeho pero → Petrovo pero, oni → spolužáci, tohle, který).

4. Číslovky
vyjadřují počet, pořadí, počet druhů, množství a násobky.
Ptáme se na ně Kolik?, Kolikrát?, Kolikátý?, Kolikery?, Kolikanásobný? Např.: 3, dva, šestkrát, pátý, dvoje, čtyřnásobný.

5. Slovesa
vyjadřují, co osoby, zvířata a věci dělají, nebo co se s nimi děje.
Ptáme se na ně Co dělá?, Co se s ním děje? Např. pracuje, šije, skáče, bude.

6. Příslovce
popisují okolnosti dějů nebo míru vlastností.
Ptáme se na ně Kdy? Kde? Kam? Jak? Odkdy? Jak moc? Např. dnes, tady, domů, hladce.

7. Předložky
určují časové nebo prostorové okolností. Stojí před jmény, zájmeny nebo číslovkami (nikdy nestojí samostatně).
Můžeme pře předložkou říct Je to … Např. na zemi, do koše, pro něj

8. Spojky
spojují slova nebo věty (a, i, nebo, ani, že, protože, jako…).
Např. Byl doma a odpočíval. Kreslil obrázek a učil se.

9. Částice
vyjadřují naše postoje, pocity, přání, souhlas či nesouhlas (kéž, až, snad, ať, asi, jen, pouze, také, ano, ne, vlastně).
Mohou se plést se spojkami a příslovci. Příklady: To si snad děláte sradnu?! Ať se ti to podaří! Kéž by to zvládl.

10. Citoslovce
vyjadřují pocity, zvuky, nálady, povzdechy (crrr, au, žbluňk, mňau, jupí, ach jo, vrkú, prásk, oh, brr).
Můžeme se zeptat: Jak to zní? Mohou samostatně fungovat i mimo větu - např. Prásk!

 

Rozdělení slovních druhů

Čeština rozděluje slovní druhy na ohebné a neohebné

Ohebné slovní druhy

Mění svůj tvar, můžeme je skloňovat (dávat do různých pádů) nebo časovat (dávat do různých časů).
Mezi ohebné slovní druhy řadíme: podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky a slovesa.

Neohebné slovní druhy

Mají jenom jeden tvar, nedají se ani skloňovat, ani časovat.
Mezi neohebné slovní druhy řadíme: příslovce, předložky, spojky, částice a citoslovce.

 

Kam dále

  • Budeme rádi, když nasdílíš tuto stránku na Facebooku Slovní druhy - přehled
  • Stáhni si apku (odkaz níže) a protrénuj toto téma. Kódy cvičení: FRUNAS, DULVFG, UKAMEQ
  • Přehled témat z češtiny

  • Stahujte zdarma aplikaci češtiny z AppStore (iPhone, iPad). Obsahuje také vyjmenovaná slova, shodu podnětu s přísudkem
  • Stahujte zdarma aplikaci z Google Play (Android), obsahuje také slovní druhy, pády, přídavná jména, zvratná slovesa
  • Stahuj aplikaci z obchodu Microsoft - aplikaci pro tvůj počítač. Obsahuje vyjmenovaná slova po bflmpsvz, tvrdé souhlásky, bě pě vě mě, ...