Vyjmenovaná slova po L - učivo 3. třídy základní školy

 

Vyjmenovaná slova po L

 

Základní vyjmenovaná slova po L

slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat, vzlykat, lysý, lýko, lýtko, lyže, pelyněk, plyš

 

Některá odvozená slova k vyjmenovaným slovům po L

 • slyšet - poslyš, nedoslýchavý
 • mlýn - mlynář, mlýnice
 • blýskat se - blýskavý, blyštět se
 • polykat - zalykat se, polykač
 • plynout - plynulý, oplývat, plyn, plynovod
 • plýtvat
 • vzlykat - vzlykot, vzlykání
 • lysý - lysina, lyska, lysohlávka, Lysice, Lysá, Lysůvky
 • lýko - lýkožrout, lýkový
 • lýtko
 • lyže - lyžař, lyžování, lyžáky
 • pelyněk
 • plyš - plyšový, plyšák

 

Vlastní jména

Tvrdé písmeno Y píšeme i ve vlastních jménech či zeměpisných názvech: Zbyněk, Zbyšek, Zbyslav, Přibyslav, Bydžov, Libye

 

Původ (vývoj) některých slov

Mlýn & mlít: Slova mlýn a mlít jsou hláskově i významově podobná, ale píší se pravopisně jinak, protože nejde o slova příbuzná. Podstatné jméno mlýn (mlynář) do češtiny přišlo ze staroněmeckého mulīn (v němčině dnes Mühle). Sloveso mlít (stejně jako výrazy mletí, mlecí) pochází z praslovanského *melti.

 

Slova cizího původu

Tvrdé písmeno Y píšeme i v převzatých slovech, jako například: lyrický, lyceum, olympijský, Hollywood

 

Předpony / přípony

předpona poly-, např. polystyren, polyteismus)

končící na -lýza, např. elektrolýza, analýza, paralýza)

 

Stejně znějící slova

mlít není odvozené od mlýn

ližina je trámec na podkládání (odvozeno od slova líha), nikoliv lyže

plíšek je kousek plechu - nemá nic společného se slovem plyš

plytký (mělký)

Kam dále


 • Stahujte zdarma aplikaci češtiny z AppStore (iPhone, iPad). Obsahuje také vyjmenovaná slova, shodu podnětu s přísudkem
 • Stahujte zdarma aplikaci z Google Play (Android), obsahuje také slovní druhy, pády, přídavná jména, zvratná slovesa
 • Stahuj aplikaci z obchodu Microsoft - aplikaci pro tvůj počítač. Obsahuje vyjmenovaná slova po bflmpsvz, tvrdé souhlásky, bě pě vě mě, ...