Vyjmenovaná slova - učivo 3. třídy základní školy

 

Vyjmenovaná slova

 

Vyjmenovaná slova jsou domácí slova (výjimečně také zdomácnělá: lyže), v jejichž kořenech (výjimečně i v příponě: brzy, slepýš, kopyto) se píše po tzv. pravopisně obojetných (b, f, l, m, p, s, v, z) souhláskách y/ý. Toto y/ý píšeme rovněž ve slovech odvozených. Osobní a zeměpisná jména se pravopisným pravidlům nemusejí vždy podřizovat, proto se v souladu s tradicí lze setkat se jmény Sýkora i Sikora, Syrovátka i Sirovátka, Zima i Zyma apod.

 

Základní vyjmenovaná slova - přehled

 • B: - být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, babyka - více (po B)
 • F: - fyzika - více (po F)
 • L: - slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat, vzlykat, lysý, lýko, lýtko, lyže, pelyněk, plyš - více (po L)
 • M: - my, mýt, myslit, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, mýto, mykat - více (po M)
 • P: - pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat, pykat, pýr, pýřit se, čepýřit se - více (po P)
 • S: - syn, sytý, sýr, syrový, sychravý, usychat, sýkora, sýček, sysel, syčet, sypat - více (po S)
 • V: - vy, vysoký, výt, výskat, zvykat, žvýkat, vydra, výr, vyžle, povyk, výheň - více (po V)
 • Z: - brzy, jazyk, nazývat, Ruzyně - více (po Z)

 

Jazykové hříčky

aneb vyjmenovaná slova v koncích

Lidé si lámou hlavu (včetně odborníků na češtinu), které i/y doplnit do jazykové hříčky.

bidlo / bydlo: Na dvoře stálo bidlo (tyč). Na tomto bidle si postavil pták své bydlo (obydlí). Přišel silný vítr a obě b_dla spadla. Větu můžeme vyslovit, protože ve výslovnosti i a y nerozlišujeme, ale pravopisně ji obvyklým způsobem (tj. napsáním jednoho písmena) řešit nelze - jedná se o dvě různá slova s odlišným významem.

vír / výr: Neopatrného výra se zmocnil vír a za chvíli na hladině po obou v_rech nezbylo nic.

vískat / výskat: Vískala mu ve vlasech a přitom výskala, dokud ji v_skání neomrzela.

Kam dále


 • Stahujte zdarma aplikaci češtiny z AppStore (iPhone, iPad). Obsahuje také vyjmenovaná slova, shodu podnětu s přísudkem
 • Stahujte zdarma aplikaci z Google Play (Android), obsahuje také slovní druhy, pády, přídavná jména, zvratná slovesa
 • Stahuj aplikaci z obchodu Microsoft - aplikaci pro tvůj počítač. Obsahuje vyjmenovaná slova po bflmpsvz, tvrdé souhlásky, bě pě vě mě, ...