Vyjmenovaná slova po M - učivo 3. třídy základní školy

 

Vyjmenovaná slova po M

 

Základní vyjmenovaná slova po M

my, mýt, myslit, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, mýto, mykat

 

Některá odvozená slova k vyjmenovaným slovům po M

 • my
 • mýt - umyvadlo, mýdlo, myčka
 • myslit - myšlenka, smysl, pomyšlení
 • mýlit se - mýlka, omyl, pomýlit se, neomylný
 • hmyz - hmyzožravec
 • myš
 • hlemýžď
 • mýtit - mýtina
 • zamykat - odemykat, výmyk
 • smýkat - smyk, průsmyk, přesmyčka
 • dmýchat
 • chmýří
 • nachomýtnout se
 • mýto
 • mykat

 

Slova cizího původu

Tvrdé písmeno Y píšeme i v převzatých slovech, jako například: mystický (záhadný), mykologie (věda o houbách), sumýš (mořský živočich), mys (skalnatý ostroh), mýtus

 

Stejně znějící slova

Existují slova, která stejně znějí, ale mají různé významy.

my - 1. osoba čísla množnéhomi - 3. pád zájmena já
mýt - umývatmít - vlastnit něco
mýval - zvířemíval - tvar slovesa mít
vymýtit - vykácetvymítit - odstranit zlo, ďábla

 

Původ (vývoj) některých slov

Mýtit a vymítat: Sloveso mýtit má význam "kácením zbavovat porostu, zejména stromů; kácet" (např. mýtit prales), popř. i "kácením (porostu) vytvářet" (mýtit cestu). Obvykle se užívá s předponou vy- (vymýtit) ve významu "vysekat, vykácet": vymýtit porost mezi ploty, zahradu bylo nutno vymýtit, zorat a oplotit, ale i v přeneseném významu "odstranit, vyhubit něco nežádoucího": vymýtit zlo, vymýtit korupci, snažili se vymýtit nemoc.
Vymítat je varianta slovesa vymetat. Užívá se v přeneseném významu "vyhánět; dělat pořádek". Uplatňuje se ve spojeních vymítat ďábla, zlé duchy, démony, zlo. Setkáme se s ním i v úsloví vymítat/vyhánět čerta ďáblem (popř. ďábla belzebubem). S předponami máme souvislost s celou řadou významově vzdálených sloves: namítat, omítat, odmítat, promítat, zamítat, zmítat, přemítat.

 

Kam dále


 • Stahujte zdarma aplikaci češtiny z AppStore (iPhone, iPad). Obsahuje také vyjmenovaná slova, shodu podnětu s přísudkem
 • Stahujte zdarma aplikaci z Google Play (Android), obsahuje také slovní druhy, pády, přídavná jména, zvratná slovesa
 • Stahuj aplikaci z obchodu Microsoft - aplikaci pro tvůj počítač. Obsahuje vyjmenovaná slova po bflmpsvz, tvrdé souhlásky, bě pě vě mě, ...